Statwi Religjuzi – Fil-Qalb tal-Maltin

Din is-sena il-Kunserva Three Hills t’Ghawdex stampat ghazla ta’ 32 statwi religjuzi minn Malta u Ghawdex fuq il-bottijiet tal-Kunserva Three Hills. Issa jinsabu prezenti kemm fuq il-bottijiet iz-zghar tal-200 gramma kif ukoll dawk tal-400 gramma. Fuq kull bott tista’ ssib ritratt tal-istatwa flimkien ma’ xi informazzjoni fuq l-istatwa. Grazzi kbira lil Mario Coleiro ghar-ricerka u lil Mark Micallef ghar-ritratti.
Jekk tixtieq li l-Patrun jew il-Patruna tieghek ikun/tkun wiehed/wahda mill-istatwi pprintjati fuq il-bottijiet tat-tieni lott, iktbilna ftit informazzjoni (massimu ta’ 100 kelma) u ibghatielna permezz ta’ email fuq customercare@magro.com.mt.
Il-festi u l-istatwi religjuzi minn dejjem kienu Fil-Qalb tal-Maltin!
Hawn isfel ghandek 4 minn 32 statwi li ghandna bhalissa fuq il-bottijiet

Nru 5 – San Publiju Isqof – Il-Furjana

Nru 11 – Santa Venera Vergni u Martri – Santa Venera

Nru 18 – San Gwann Battista – Ix-Xewkija Ghawdex

Nru 30 – Sacro Cuor – Tas-Sliema

Gemmaghhom!
Statwi Religjuzi – Fil-Qalb tal-Maltin